Chúng tôi cam đoan giữ bí mật hoàn toàn những thông tin và dữ liệu của những người truy cập vào web đúng tuân theo những qui định Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cùng các qui định pháp luật có liên quan. Nội dung của trang chính sách bảo mật thông tin của cá nhân nêu ra những loại thông tin nào mà Quán chúng tôi thu thập được thông qua trang web của chúng tôi, cách mà chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Nội dung trong trang này còn nhắc tới những quyền lợi các bạn được hưởng có liên quan tới việc bảo mật thông tin dữ liệu và dịch vụ bạn cần để liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Những dữ liệu cá nhân đã được lưu trữ lại khi bạn tham gia đăng ký, bao gồm số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ đường, phường, thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Tại đây chúng tôi luôn đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập khi bạn tình nguyện cung cấp các thông tin hợp lệ phục vụ cho quá trình tham gia đăng ký vào trang web của chúng tôi. Điều này được hiểu là các bạn đã nắm được thông tin tin rõ ràng về doanh nghiệp các thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích là gi và chúng tôi cũng đã hỏi các bạn có bằng lòng về quyền dùng. Lúc bạn cho dữ liệu cá nhân lên trên trang web của chúng tôi tức là các bạn đã chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Bên cạnh đó, 1 số hoạt động do đặc thù của chúng tôi, mà sẽ dẫn đến vấn đề thông tin cá nhân của các bạn bị tiết lộ ra ngoài web khác.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Để giải đáp những thắc mắc của bạn, lúc các bạn có bất cứ nghi vấn nào (Như cách thức tổ chức, cách thức tham gia, thể lệ của chương trình hoặc với nhà sản xuất của doanh nghiệp bạn hãy liên lạc với chúng tôi thông qua những thông tin của chúng tôi đã được chúng tôi cung cấp cho các bạn trên website. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin các bạn đã cung cấp với mục đích là trả lời về những khúc mắc của các bạn. Ở 1 vài trường hợp khác, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ tiết lộ quyền sử dụng những dữ liệu thông tin cá nhân của các bạn cho thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc Nhà khai thác dữ liệu được nêu tại mục 3 sau đây.

Khi bạn tham gia vào website Wikikimchi.info thì chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của bạn được bạn cung cấp khi đăng ký tham gia với mục tiêu quản lý điều hành và cải tiến website, nâng cao lợi ích cho người truy cập và sử dụng các dịch vụ cũng như sản phẩm của chúng tôi.

Trang web Wikikimchi.info cũng có thể do bên thứ 3 đứng ra đại diện khai thác và tổ chức quản lý điều hành dữ liệu khi bên thứ 3 đã có sự cho phép của chúng tôi (Xem thêm mục các Nhà khai thác dữ liệu.

Và chúng tôi được phép dùng thông tin thu thập để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do đơn vị chúng tôi hoặc từ các công ty bên đối tác sản xuất, hoặc để xin ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ và nhà cung cấp tiềm năng mới trong khoảng thời gian dài. Nếu các bạn đã đồng ý, chúng tôi có thể dùng dữ liệu chung hoặc có thể chuyển tới đơn vị đối tác khác thuộc tập đoàn donh nghiệp FrieslandCampina và những đơn vị đối tác, là những công ty có thể gởi tới bạn thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham dự 1 sản phẩm và/hoặc 1 số dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung thể hiện cụ thể tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Có trường hợp chúng tôi sẽ hợp tác với bên thứ 3 để khai thác và phân tích dữ liệu đã thu thập được từ trên trang web của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các đối tác và dịch vụ của bên thứ 3 đã được ràng buộc rõ ràng về mục đích sử dụng thông tin do bên chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Chúng tôi thực hiện một số biện pháp ngăn đề phòng hợp lý với mục đích bảo vệ an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ bắt buộc Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Người quản lý trang web Wikikimchi.info cùng các cá nhân được ủy quyền ra thì bạn là người duy nhất được vào xem thông tin cảu mình. Việc đăng ký của bạn sẽ được bảo mật bằng mật khẩu để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ người nào và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Khó có thể đảm bảo an toàn 100% cho thông tin của bạn khi đã đưa lên mạng. Dù rằng chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo sự bảo mật thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau:

Chúng tôi có thể để lộ dữ liệu cá nhân của các bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Thí dụ, Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin về bạn (như sở thích hay các mối quan hệ đã trình bày với chúng tôi) nhằm xác định xem là các bạn có để ý đến dịch vụ hay sản phẩm nào của bên thứ 3 hay không.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cảu các bạn nếu trong các trường hợp pháp luật yêu cầu, hay có sự yêu cầu của một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết. Nhằm tuân theo những yêu cầu của pháp luật hoặc theo trình tự của pháp luật; nhằm kiểm soát tài sản, an ninh của công ty đối tác, bào vệ an toàn cho bạn.

Chúng tôi có thể bật mí và đưa thông tin cho bên thứ 3, hoặc bên đã mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Cho khai thác dùng thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý.

Bạn cũng có thể xóa và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ khi nào nhằm bảo đảm hoặc bảo mật các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay khi bạn đăng ký tham gia, các bạn cùng với tên truy cập thì có thể sử dụng tất cả dịch vụ và sản phẩm.

Mọi tin các bạn liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau:

Email: wikikimchi@gmail.com
Website: https://wikikimchi.info
Điện thoại: 0889803072
Địa chỉ: 20/2/6F Đường số 6, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp HCM

Nếu như các bạn có ý muốn đưa ra các ý kiến có liên quan tới tính bảo mật dữ liệu, hay các thảo luận cách thức thực hiện quyền lợi hợp pháp của các bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên trên. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn.

Chia sẻ lên facebook